Вршњачки тим

У ОШ “Франце Прешерн“ Вршњачки тим активно ради на превенцији насиља, као и на медијацији и ненасилном решавању конфликата.

Шта је медијација?

Медијација је поступак у којем неутрална трећа страна, медијатор (посредник), помаже да две или више страна у сукобу дођу до заједничког интереса и постигну споразум.

Медијација нема формалних метода, мада се обично срећу неки заједнички елементи:

Разјашњење дотичних интереса и циљева;

Претварање (конверзија) дотичних субјективних процена у објективније вредности;

Представљање сукобљеним странама збирке могућих решења;

Превођење резултата расправе у нацрт споразума (могуће и у писаном облику);

Формализација споразума.

Намена медијације је да постигне да стране у сукобу наставе да раде заједно задовољни, а да успут науче понешто из обостране размене.

Она не мора да доведе до обостраног пријатељства међу сукобљеним странама, мада је више толеранције и поштовања добродошло.

 

Шта је медијатор?

Цитати:

„Да би били добар медијатор, морате да умете добро да слушате.“

„Морате да слушате не само оно што је речено, него и оно што није — што је често много важније од онога што изговоре.“

 

Шта медијатори нису?

Медијатори нису изасланици. Посао медијатора није да преносе поруке између појединаца који нису у стању да комуницирају. Медијатори раде на успостављању поверења и неутралног терена да би дошло до комуникације.

Медијатори нису приватни детективи. Медијатори не „раде за вас“ нити ће радити на сакупљану доказа против некога. Медијатори ће испитати чињенице које окружују сукоб у покушају да разумеју шта свака од страна тражи и да установе шта би могло да оконча сукоб.

Медијатори нису психолози ни социјални радници. Медијатори ће сарађивати са обе стране па стога не могу да саветују било коју од страна у сукобу.

Медијатори нису ничији заступници. Медијатори неће стајати ни на чију страну нити ће заступани тачку гледишта или захтев једне стране а на штету друге.

 

 

Top