Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Миленка Братић – 1/1
Наташа Тончев Благојевић – 1/2
Нина Петровић – 1/3
Драгана Крстић - 1/4

Други разред

Наташа Јаредић – 2/1
Маја Динић – 2/2
Сања Стајић – 2/3

Трећи разред

Горан Мутавџић – 3/1
Гордана Бранковић – 3/2
Ката Чучковић – 3/3

Четврти разред

Маријана Михајловић – 4/1
Драгана Тасић Стојановић – 4/2
Виолета Учур – 4/3

Боравак

Марјан Антић
Снежана Соковић
Јована ВучељићНаставници предметне наставе

Српски језик

Јелена Трошић – 5/3, 8/1, 8/2, 8/3 разредна
Снежана Милић –  5/1, 5/2, 6/3 разредна
Јелена Палавестрић – 6/1, 6/2 разредна, 7/1, 7/2, 7/3

Математика

Бојана Божић – 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 разредна
Миланка Вучељић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3,
Невена Петровић - 6/1, 8/2, 8/3

Руски језик

Тања Тадић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3
Ксенија Дрецун - 7/1, 7/2, 7/3

Енглески језик

Биљана Вишњић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1 разредна, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Селена Шљиванчанин - 1/1, 1/3, 1/4, 5/1, 5/2, 5/3
Адријана Јовић - 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 

Географија

Биљана Смарс – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
 

Историја

Добрила Кузмановић –  5/1 разредна, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Светлана Петровић - 5/3

Биологија

Тијана Морић –  5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 разредна, 7/3, 8/2
Марија Шапоњић –  8/1, 8/3

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3 разредна, 8/1, 8/2, 8/3

Хемија

Снежана Николић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

ТИТ

Душан Зарић - 5/1, 5/2 разредни, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3
Сања Недић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/2
Јелена Новаковић - 8/1, 8/3
Јелисавета Хрњаковић - 7/3

Физичко и здравствено васпитање/ обавезне физичке активности

Стефан Станојевић - 5/1, 5/2, 5/3, (ОФА) - 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3
Маја Милошевић – 6/1 разредна, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Игор Симић - 6/2, 6/3, (ОФА) -  6/1

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 разредна, 8/3

Информатика и рачунарство

Огњен Томић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Невена Петровић - 6/1, 6/2, 6/3, 7/3

Чувари природе

Тијана Морић - 6/1 
Марија Шапоњић – 6/2, 6/3

Цртање, сликање, вајање

Тања Ђокић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Хор и оркестар

Данијела Живанчевић - 5/1, 5/2, 5/3 разредна

Веронаука

Лела Мирковић - групе 1-8.разреда

Грађанско васпитање

Тамара Трифуновић Живковић - 7/1,3 (дечаци), 7/2,3 (девојчице), 8/1,2 (дечаци), 8/2 (девојчице), 8/3
Бојана Нијемчевић - 5/1, 5/2,3, 6/1,2,3

Top