Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Горан Мутавџић – 1/1
Гордана Бранковић – 1/2
Снежана Соковић – 1/3

Други разред

Маријана Михајловић – 2/1
Драгана Тасић Стојановић – 2/2
Виолета Учур – 2/3

Трећи разред

Миленка Братић – 3/1
Наташа Тончев Благојевић – 3/2
Јована Вучељић – 3/3
Марјан Антић - 3/4

Четврти разред

Наташа Јаредић – 4/1
Маја Динић – 4/2
Сања Стајић – 4/3

Боравак

Ивана Максић
Милица Стеванић
Снежана Бојковић
Александра Петковић


Наставници предметне наставе

Српски језик

Јелена Трошић – 6/1, 6/2, 6/3 (разредни старешина), 7/3, 7/4
Снежана Милић –  5/1, 8/1, 8/2, 8/3 (разредни старешина)
Јелена Палавестрић – 5/2, 5/3 (разредни старешина), 7/1, 7/2

Енглески језик

Биљана Вишњић – 5/1 (разредни старешина), 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/2, 8/3
Ивана Бојић Павловић - 3/1, 3/3, 3/4, 5/2, 7/3, 7/4, 8/1                                     
Виолета Јорданов - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3

Руски језик

Тања Тадић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Ксенија Дрецун - 5/1, 5/2 (разредни старешина), 5/3, 7/4

Математика

Бојана Божић – 5/1, 5/2, 6/1 (разредни старешина), 6/2, 6/3
Миланка Вучељић - 5/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3
Александар Лалевић - 7/1, 7/2, 7/3

Географија

Биљана Смарс – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 (разредни старешина), 8/1, 8/2, 8/3
Тања Радић - 5/1, 5/2, 5/3

Историја

Добрила Кузмановић –  6/1, 6/2, 6/3, 7/1 (разредни старешина), 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3
Светлана Петровић - 5/1, 5/2,5/3

Биологија

Тијана Морић (Сузана Јоцић) –  5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3
Марија Шапоњић –  6/1, 6/2, 6/3

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3

Хемија

Јелена Јовановић - 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3

Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3 (разредни старешина), 7/4, 8/1, 8/2, 8/3

Техника и технологија

Душан Зарић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 (разредни старешина), 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3
Славица Митровић -5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2 (разредни старешина), 8/3

Физичко и здравствено васпитање/ обавезне физичке активности

Стефан Станојевић - 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4
Маја Милошевић – 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1 (разредни старешина), 8/2, 8/3

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 (разредни старешина), 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3

Информатика и рачунарство

Јована Димитријевић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3
Александар Лалевић - 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 7/4

Веронаука

Ивана Франовић - групе 1-8.разреда

Грађанско васпитање

Ксенија Дрецун - групе 5-8.разреда

Слободне наставне активности:

Филозофија са децом - Јелена Палавестрић - 7/2
                                     - Добрила Кузмановић - 7/1

Медијска писменост - Јелена Трошић - 6/3

Предузетништво - Бојана Божић - 8/3

Моја животна средина - Биљана Смарс - 7/4
                                      - Јелисавета Хрњаковић - 8/1
                                      - Славица Митровић - 8/2

Чувари природе - Марија Шапоњић - 6/1

Уметност - Данијела Живанчевић - 7/3

Цртање, вајање, сликање - Тања Ђокић - 6/2

Вежбањем до здравља - Стефан Станојевић - 5/1, 5/3
                                       - Маја Милошевић- 5/2

 
Top