Библиотека

Библиотека

 

Библиотека је место у којем се чува лек за душу! 

Библиотека ОШ „Франце Прешерн“ налази се у левом крилу школе и јасно је уочљива из улазног хола. Радно време библиотеке је понедељком од 11.30 до 15.30, уторком, средом и четвртком од 9.00 до 15.00 и петком - од 8.00 до 14

У склопу библиотеке налази се читаоница са 22 читалачка места. Овај простор, опремљен савременом дигиталном технологијом, користи се за читање, учење, пробе, презентације, књижевне сусрете, школска такмичења, предавања и сл.

У потрази за жељеним насловом или одговарајућом препоруком помоћи ће вам школски библиотекари Снежана Милић и Тамара Трифуновић Живковић.

Од 2021. библиотека поседује програм за електронско вођење књига и задужења, па ученицима нису потребне чланске карте.

Поред обавезне школске лектире којом је библиотека опремљена, постоји и велики избор књига и литературе намењене ученицима и наставницима. Фонд књига се обнавља и проширује у складу са различитим потребама и интересовањима корисника.

Читамо се!

 

Top