Отворена врата школе и наставника

Сарадња родитеља и школе је од изузетног значаја за целокупан развој детета. Током школске године одвијају се различити облици сарадње. Између осталог, родитељи имају могућност да присуствују часовима редовне наставе. Потребно је да се најаве педагошко - психолошкој служби недељу дана пре часа који желе да посете. 

Заједничка Отворена врата наставника, када родитељи могу да дођу на разговор са свим предметним наставницима који предају њиховом детету и стручним сарадницима, одржаваће се једанпут у току месеца током школске године.
У случају да је неопходно потребан индивидуални разговор са предметним наставницима ван термина заједничких Отворених врата, родитељи могу доћи на разговор са појединачним наставницима у терминима редовних отворених врата. Индивидуални разговори са учитељима и наставницима који предају ученицима млађих разреда ће такође бити у терминима редовних отворених врата.
Термини заједничких Отворених врата школске 2023/2024.године:

месец датум/дан
Октобар - 31.10. 2023. уторак
Новембар - 30.11. 2023. четвртак
Фебруар - 28. 2. 2024. среда
Март - 29. 3. 2023. петак
Април - 25. 4. 2023. четвртак
Мај - 27. 5. 2023. понедељак


У децембру, јануару и јуну због завршетка првог полугодишта, почетка другог и завршетка школске године заједничка отворена врата се неће одржати.

Директор школе прима родитеље на разговор сваке среде од 11.00 часова који се претходно заказују преко одељењског старешине или позивом на школски број телефона. У изузетним случајевима, није неопходно заказати разговор.

Top