Историјат

Историјат

Основна школа „Франце Прешерн“ у Београду основана је 1. септембра 1955. године.

 Основна школа „Франце Прешерн“

Школа је формирана од бивше основне школе „Франце Прешерн“ и нижих разреда бивше Шеснаесте београдске гимназије.

Бивша основна школа „Франце Прешерн“ је основана 1938. године у Улици Љутице Богдана 46, под називом Очигледна школа „Кнеза намесника Павла“. Школа је била четвороразредна.

Фебруара, 1945. године, школа се преселила у приватну зграду у Ужичку улицу број 45, и тада је добила назив Основна школа број 29.

Школске 1951/1952. школа је добила назив: ОШ “Франце Прешерн“.

Школске 1968/69. по одлуци Заједнице образовања и Културно-просветног већа града Београда, основна школа „Франце Прешерн“ пресељава се у нову зграду, у насељу Миљаковац, Улица Станка Пауновића број 45. Зграда наше школе није била завршена, па се настава од 15. септембра до 28. новембра 1969. године изводила у просторијама ОШ “Ђура Јакшић“ на Канаревом брду.

3. децембра 1969. године извршено је свечано отварање нове школске зграде ОШ “Франце Прешерн“ у Улици Станка Пауновића 45.

Бројно стање ученика, 3. децембра 1969. године било је 400. Ученици су били распоређени у 13 одељења старијих разреда и 16 одељења млађих разреда. У продуженом боравку су радиле 4 групе, а отворена је и библиотека са фондом од око 3000 књига.

Top