08. 05. 2024.

Ђачка помоћ

Поштовани родитељи,

Привремени орган града Београда је 19. 4. 2024. године донео Одлуку о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда број 6-3766/24-С-20.

Новчана средства у износу од 20.000 динара по ученику, на име ђачке помоћи, биће исплаћена на рачун једног родитеља или другог законског заступника ученика.

Попуњен Образац потребним подацима заједно са фотокопијом предње стране платне картице треба доставити одељењском старешини до 20. маја 2024. године.

Родитељи деце која 1. септембра 2024. године полазе у први разред наше школе, потребну документацију за ђачку помоћ могу да предају секретару школе или педагогу и психологу школе при тестирању детета за упис, такође до 20. маја 2024. године.

Top