Ненаставни кадар

Ненаставни кадар

Управа школе

Биљана Благојевић  – Директор
контакт подаци: 011/3581 528
Мејл: osfrancepresern@gmail.com

Горан Јоксимовић – Секретар и лице задужено за заштиту података о личности
Контакт: 011/3581 528
Зоран Милосављевић – Шеф рачуноводства
Снежана Илић – Админ. фин. радник

Стручни сарадници
Душица Трајковић – Психолог
Сузана Николић – Педагог
Снежана Милић, Тамара Трифуновић Живковић – Библиотекари


Школски одбор

Представници локалне заједнице
Горан Клемчић - председник ШО
Новица Перић
Станојка Милојевић

Представници Савета родитеља
Аца Милићевић
Мирјана Маринковић
Љиљана Јелић Латиновић

Представници колектива
Биљана Смарс
Маја Динић
Горан Мутавџић

Техничко особље

Домар
Часлав Пауновић

Сервирка
Виторка Цвејић

Спремачице
Драгана Јеринић
Весна Јовановић
Весна Перић
Љиљана Радојевић
Ивана Станковић
Оливера Стоиљковић
Весна Цветковић                                                                                                                                                            

Top