Ненаставни кадар

Ненаставни кадар

Управа школе

Биљана Благојевић  – Директор
Горан Јоксимовић – Секретар
Зоран Милосављевић – Шеф рачуноводства
Снежана Илић – Админ. фин. радник

Стручни сарадници
Душица Трајковић – Психолог
Сузана Николић – Педагог
Снежана Милић, Тамара Трифуновић Живковић – Библиотекари


Школски одбор

Представници локалне заједнице
Владимир Митић - председник ШО
Горан Кленчић
Марија Михајловић

Представници савета родитеља
Милена Тасић
Недељко Вуковић
Слађана Петровић

Представници колектива
Јелисавета Хрњаковић
Сања Стајић
Тијана Морић


Техничко особље

Домар
Часлав Пауновић

Сервирка
Виторка Цвејић

Спремачице
Драгана Јеринић
Весна Јовановић
Весна Перић
Милојка Радојевић
Ивана Станковић
Оливера Стоиљковић
Весна Цветковић                                                                                                                                                            

Календар догађаја

Архива за 2021.

Top