Упис првака

Упис првака

У први разред 1. септембра 2024. године према Закону о основном образовању и васпитању полазе деца рођена од 01.03.2017. до 28.02.2018. године.

Деца рођена у периоду од 01.03. до 31.08.2018. могу се пријавити за превремени упис и полазак у школу.

Деца која територијално не припадају одређеној школи могу се уписати у изабрану школу уколико то допуштају просторне могућности жељене школе. Захтев за одобравање уписа се подноси најкасније до 01.02.2024. године у секретаријату школе радним данима од 8.00 до 14.00 часова. Школа ће подносиоце обавестити о одлуци најкасније до 30.04.2024. године.

Упис деце за полазак у школу почеће 01.04. и трајаће све до 31.05.2024. године.

Приликом уписа достављају се следећа документа :
-       Извод из матичне књиге рођених - школа прибавља електронским путем
-       Доказ о пребивалишту родитеља - школа прибавља електронским путем
-       Уверење о похађању предшколског програма - издаје предшколска установа коју је дете похађало
-       Доказ о лекарском прегледу детета - даје педијатар након завршеног целокупног лекарског прегледа

Министарсво просвете, науке и технолошког развоја, обезбедило је нови софтвер који  се користи за упис у први разред свих основних школа у РС, почев од школске 2019/2020. године.

Министарство, путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбеђује да се Извод из матичне књиге рођених и Доказ о пребивалишту родитеља прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18).

Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм се доставља накнадно.

Упис деце за полазак у школу могу вршити искључиво родитељи, односно њихови старатељи!

Поред саме пријаве у школи, будућег првака је неопходно пријавити и преко е-уписа.

Захтев за упис деце која територијално не припадају нашој школи

Ау, што је школа згодна

Top