Списак контролних и писмених вежби, критеријуми оцењивања

Школска 2023/2024. година:

Распоред писмених и контролних задатака за ДРУГО полугодиште - старији разреди

Распоред писмених и контролних задатака за ДРУГО полугодиште - млађи разреди

Критеријум оцењивања

На основу Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“,  бр. 34 од 17. маја 2019, 59 од 22. априла 2020, 81 од 5. јуна 2020) и у складу са циљевима и исходима прописаних Планом и програмом наставе и учења предмета, написани су Критеријуми оцењивања којих ће се придржавати током провера знања и закључивања оцена ученика.

млађи разреди:
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред

старији разреди:
Српски језик и књижевност
Математика
Енглески и Руски језик
Физика, Хемија и Биологија
Географија
Историја
Техника и технологија
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Грађанско васпитање
Верска настава

Top