Списак контролних и писмених вежби, критеријуми оцењивања

Школска 2023/2024. година:

Распоред писмених и контролних задатака за ДРУГО полугодиште - старији разреди

Распоред писмених и контролних задатака за ДРУГО полугодиште - млађи разреди

Распоред писмених и контролних задатака за ПРВО полугодиште - старији разреди

Распоред писмених и контролних задатака за ПРВО полугодиште - млађи разреди

Критеријум оцењивања

У складу са циљевима и прописаним исходима, написани су Критеријуми оцењивања по разредима за млађе разреде и по предметима за старије разреде којих ће се наставници придржавати током провера знања и закључивања оцена ученика.

млађи разреди:
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред

старији разреди:
Српски језик и књижевност
Математика
Енглески и Руски језик
Физика, Хемија и Биологија
Географија
Историја
Техника и технологија
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Грађанско васпитање
Верска настава

Top