Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ


Руководиоци одељенских већа:
1. Разред - Миленка Братић
2. Разред - Наташа Јаредић
3. Разред - Гордана Бранковић
4. Разред - Маријана Михаjловић
5. Разред - Јасмина Самарџић
6. Разред - Савка Ракић
7. Разред - Јелена Палавестрић
8. Разред - Тања Ђокић


Рукoвoдиoци стручних већа:
1. Стручно веће разредне наставе - Виолета Учур
2. Стручно веће – cpпcки jeзик - Александра Црногорац
3. Стручно веће – cтpани jeзици - Весна Петек Ребихић
4. Стручно веће – математика - Соња Радибратовић
5. Стручно веће - друштвене науке - Биљана Смарс
6. Стручно веће - природне науке - Снежана Николић
7. Стручно веће-  уметности - Данијела Живанчевић
8. Стручно веће - физичког васпитања - Маја Милошевић
9. Стручно веће техничких наука и информатике - Лела Минић


Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Марија Вејновић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа


Стручни актив за развојно планирање:
1. Биљана Смарс - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Биљана Недић
4. Марија Вејновић
5. Душица Трајковић
6. Добрила Кузмановић
7. Ката Чучковић
8. Јасмина Самарџић
9. Далиборка Одаловић - представник родитеља
10. Славенка Мирков - представник локалне заједнице
11. Александар Аксентијевић 8/3 - представник Ученичког парламента


Стручни актив за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Марија Вејновић
3. Биљана Недић
4. Јелена Беседић
5. Нина Петровић
6. Виолета Учур
7. Ивана Јовановић


Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Душица Трајковић
3. Јелена Трошић
4. Јасмина Самарџић
5. Александра Црногорац
6. Јелена Палавестрић
7. Данијела Живанчевић
8. Тања Ђокић
9. Наташа Тончев Благојевић
10. Драгана Тасић Стојановић
11. Марјан Антић
12. Душан Зарић


Савет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Душица Трајковић
3. Виолета Учур
4. Тања Тадић


Црвени крст:
1. Наташа Јаредић – координатор
2. Тања Тадић


Пријатељи деце:
1. Маја Динић – координатор
2. Јелена Трошић


Вршњачки тим:
1. Јелена Трошић – координатор
2. Наташа Тончев Благојевић


Тим за самовредновање:
1. Марија Вејновић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Душица Трајковић
4. Драгана Крстић
5. Миланка Вучељић
6. Јелена Трошић
7. Наташа Јаредић
8. Горан Мутавџић
9. Анђелија Лукић 7/2 - представник Ученичког парламента


Тим „Школа без насиља“:
1. Сања Стајић – координатор
2. Душица Трајковић
3. Добрила Кузмановић
4. Миленка Братић


Тим за заштиту ученика од насиља:
1. Биљана Вишњић - координатор
2. Снежана Николић
3. Лела Минић
4. Душица Трајковић
5. Јелисавета Хрњаковић
6. Наташа Тончев Благојевић
7. Марија Вејновић
8. Сања Стајић
9. Тијана Морић


Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Марија Вејновић
4. Маја Динић
5. Тања Ђокић
6. Данијела Живанчевић
7. Предметни наставници


Ученички парламент:
1. Адриана Јовић – координатор


Тим за ПО:
1. Јелисавета Хрњаковић - координатор
2. Душица Трајковић
3. Маријана Михаjловић


Тим за заштиту животне средине:
1. Маријана Михајловић – координатор
2. Гордана Бранковић
3. Тијана Морић
4. Весна Петек Ребихић
5. Ненад Срећковић
6. Јелена Војиновић
7. Савка Ракић


Тим за маркетинг и сајт школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Јелена Палавестрић
3. Јелена Трошић
4. Драгана Тасић Стојановић
5. Биљана Недић
6. Наташа Јаредић


Летопис:
1. Драгана Крстић
2. Снежана Соковић
3. Марјан Антић
4. Јелена Трошић


 Тим за преглед педагошке документације:
1. Марија Вејновић
2. Одељенски старешина
3. Руководиоци стручних већа

Календар догађаја

Нове награде

Top