Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ


Руководиоци одељенских већа:
1. Разред - Маја Динић
2. Разред - Ката Чучковић
3. Разред - Драгана Тасић Стојановић
4. Разред - Наташа Тончев Благојевић
5. Разред - Биљана Вишњић
6. Разред - Јелисавета Хрњаковић
7. Разред - Тања Ђокић
8. Разред - Биљана Смарс


Рукoвoдиoци стручних већа:
1. Стручно веће разредне наставе - Горан Мутавџић
2. Стручно веће – cpпcки jeзик - Јасмина Самарџић
3. Стручно веће – cтpани jeзици - Весна Петек Ребихић
4. Стручно веће – математика - Миланка Вучељић
5. Стручно веће - друштвене науке - Добрила Кузмановић
6. Стручно веће - природне науке - Савка Ракић
7. Стручно веће-  уметности - Данијела Живанчевић
8. Стручно веће - физичког васпитања - Ненад Срећковић
9. Стручно веће техничких наука и информатике - Јелена Беседић


Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Марија Вејновић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа


Стручни актив за развојно планирање:
1. Биљана Смарс - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Биљана Недић
4. Марија Вејновић
5. Душица Трајковић
6. Добрила Кузмановић
7. Сања Стајић
8. Јасмина Самарџић
9. Далиборка Одаловић - представник родитеља
10. Славенка Мирков


Стручни актив за развој школског програма:
1. Марија Вејновић
2. Горан Мутавџић
3. Александра Црногорац

Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Душица Трајковић
3. Јелена Трошић
4. Јасмина Самарџић
5. Александра Црногорац
6. Јелена Палавестрић
7. Данијела Живанчевић
8. Тања Ђокић
9. Наташа Тончев Благојевић
10. Миленка Братић
11. Марјан Антић
12. Душан Зарић
13. Драгана Тасић Стојановић
14. Сања Стајић


Савет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Душица Трајковић
3. Горан Мутавџић
4. Биљана Смарс


Црвени крст:
1. Наташа Јаредић – координатор
2. Тања Тадић
3. Драгана Тасић Стојановић


Пријатељи деце:
1. Маја Динић – координатор
2. Гордана Бранковић
3. Јелена Трошић


Вршњачки тим:
1. Јелена Трошић – координатор
2. Наташа Тончев Благојевић


Тим за самовредновање:
1. Марија Вејновић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Душица Трајковић
4. Драгана Крстић
5. Јелена Палавестрић
6. Ката Чучковић
7. Наташа Јаредић
8. Горан Мутавџић


Тим „Школа без насиља“:
1. Сања Стајић – координатор
2. Биљана Вишњић
3. Душица Трајковић
4. Тања Ђокић
5. Драгана Тасић Стојановић


Тим за заштиту ученика од насиља:
1. Биљана Вишњић - координатор
2. Снежана Николић
3. Добрила Кузмановић
4. Душица Трајковић
5. Јелисавета Хрњаковић
6. Наташа Тончев Благојевић
7. Марија Вејновић
8. Сања Стајић
9. Тијана Морић


Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Марија Вејновић
4. Маријана Михајловић
5. Јелена Беседић
6. Миленка Братић
7. Тања Ђокић
8. Данијела Живанчевић


Ученички парламент:
1. Јелена Војиновић – координатор


Тим за ПО:
1. Јелисавета Хрњаковић - координатор
2. Душица Трајковић
3. Миленка Братић


Тим за заштиту животне средине:
1. Маријана Михајловић – координатор
2. Маја Милошевић
3. Тијана Морић
4. Весна Петек Ребихић
5. Ненад Срећковић
6. Јелена Војиновић
7. Савка Ракић


Сајт школе:
1. Јелена Трошић
2. Биљана Недић
3. Наташа Јаредић


Летопис:
1. Јелена Трошић
2. Добрила Стевановић
3. Марјан Антић


Тим за маркетинг школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Јелена Палавестрић
3. Јелена Војиновић
4. Драгана Тасић Стојановић
5. Биљана Недић
6. Наташа Јаредић
7. Јелена Трошић

Календар догађаја

Архива за 2017.

Top