Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Наташа Јаредић – 1/1
Маја Динић – 1/2
Сања Стајић – 1/3

Други разред

Горан Мутавџић – 2/1
Гордана Бранковић – 2/2
Ката Чучковић – 2/3

Трећи разред

Маријана Михајловић – 3/1
Драгана Тасић Стојановић – 3/2
Виолета Учур – 3/3

Четврти разред

Миленка Братић – 4/1
Драгана Крстић – 4/2
Нина Петровић – 4/3
Наташа Тончев Благојевић – 4/4

Боравак

Маријан Антић
Снежана Соковић
Добрила Стевановић
Марија Милосављевић


Наставници предметне наставе

Српски језик

Јасмина Самарџић – 6/1, 6,2, 8/1, 8/2 разредна, 8/4
Александра Црногорац – 5/2, 5/3, 7/1, 7/2 разредна
Јелена Палавестрић – 5/1, 5/4, 6/3 разредна, 7/3
Ана Крунић - 8/3

Математика

Соња Радибратовић – 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/3 разредна
Миланка Вучељић - 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
Милица Лапчевић - 5/4, 6/1, 6/2, 7/2

Руски језик

Тања Тадић – 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/3 разредна, 8/4
Александра Ерцег Вучетић - 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2

Енглески језик

Биљана Вишњић – 3/2, 3/3, 5/1, 5/2 разредна, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3
Адријана Јовић - 4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
Весна Петек Ребихић - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3

Географија

Биљана Смарс – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 разредна, 8/2, 8/3, 8/4
Срђан Протић - 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Историја

Добрила Кузмановић –  6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 разредна 
Светлана Петровић - 5/3
Бојан Стевановић - 5/1, 5/2, 5/4


Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 разредна, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Биологија

Савка Ракић – 5/1 разредна, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3, 8/4
Тијана Морић – 6/1, 6/2 разредна, 6/3, 8/1

ТИО

Душан Зарић - 5/1, 5/4, 6/1, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3, 8/4
Јелена Беседић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
Лела Минић - 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3

Хемија

Снежана Николић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 8/3, 8/4

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1 разредна, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Физичка култура

Ненад Срећковић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, изборни спорт (5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3)
Маја Милошевић – 5/1, 5/2, 5/3 разредна 5/4, 6/1,  6/2, 6/3, изборни спорт (6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4)

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1 разредна, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Информатика

Биљана Недић - групе 5-8.разреда

Домаћинство

Снежана Николић - групе 8.разред

Чувари природе

Тијана Морић - групе 6.разред

Цртање, сликање, вајање

Тања Ђокић - групе 7.разред

Веронаука

Јелена Војиновић - групе 1-8.разреда
Тијана Вуловић - 2/3, 4/1, 4/3, 6/3, 8/1

Грађанско васпитање

Срђан Протић - групе 5-8.разреда

Календар догађаја

Архива за 2017.

Top