Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Маријана Михајловић – 1/1
Драгана Тасић Стојановић – 1/2
Виолета Учур – 1/3

Други разред

Миленка Братић – 2/1
Наташа Тончев Благојевић – 2/2
Нина Петровић – 2/3

Трећи разред

Наташа Јаредић – 3/1
Маја Динић – 3/2
Сања Стајић – 3/3

Четврти разред

Горан Мутавџић – 4/1
Гордана Бранковић – 4/2
Ката Чучковић – 4/3

Боравак

Маријан Антић
Снежана Соковић
Драгана Крстић


Наставници предметне наставе

Српски језик

Јасмина Самарџић – 6/1 разредна, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2
Јелена Трошић –  5/2, 5/3 разредна, 7/1, 7/2
Тамара Трифуновић Живковић – 5/1, 7/3, 7/4, 8/3

Математика

Соња Радибратовић – 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2
Миланка Вучељић - 6/1, 6/2, 6/3, 8/3 
Ивана Јовановић - 5/1, 5/2, 5/3, 8/1

Руски језик

Тања Тадић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 7/4
Маргита Почековац - 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 

Енглески језик

Биљана Вишњић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 разредна, 7/3, 7/4
Виолета Јорданов - 4/2, 4/3, 6/1, 8/1, 8/2, 8/3
Весна Петек Ребихић - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1

Географија

Биљана Смарс – 5/1 разредна, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 
Срђан Протић - 5/2, 7/4

Историја

Добрила Кузмановић –   5/1, 5/3, 6/1, 6/2 разредна, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Светлана Петровић - 5/2
Бојан Стевановић - 7/4

Биологија

Савка Ракић –  5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1 разредна, 7/2, 7/3, 7/4
Тијана Морић – 8/1, 8/2 разредна, 8/3 

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1 разредна, 8/2, 8/3

Хемија

Снежана Николић - 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3 разредна

Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 разредна, 8/1, 8/2, 8/3

ТИО

Душан Зарић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4
Јелена Беседић - 6/1, 6/2, 6/3 разредна, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3
Драган Лазаревић - 5/1, 5/2, 5/3, 8/1, 8/2, 8/3

Физичко васпитање/ Физичко и здравствено васпитање

Стефан Станојевић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,  обавезне физичке активности (5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3)
Маја Милошевић – 7/1, 7/2, 7/3 разредна, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3,  изабрани спорт (7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3)

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2 разредна, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3

Информатика и рачунарство

Биљана Недић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3

Домаћинство

Снежана Николић - групе 7/1,2,3,4

Чувари природе

Тијана Морић - групе 5/1,2,3, 6/1,2,3

Цртање, сликање, вајање

Тања Ђокић - групе 5/2, 5/3, 6/1,2,3, 7/1,2,3,4, 8/1,2,3

Хор и оркестар

Данијела Живанчевић - 5/1,2,3, 6/1,2,3, 8/1,2

Веронаука

Јелена Војиновић - групе 1-8.разреда

Грађанско васпитање

Срђан Протић - групе 5-8.разреда
Душица Трајковић - 5/1,3, 7/3

Top