Ненаставни кадар

Ненаставни кадар

Управа школе

Биљана Благојевић  – Директор
Горан Јоксимовић – Секретар
Зоран Милосављевић – Шеф рачуноводства
Снежана Илић – Админ. фин. радник

Стручни сарадници
Душица Трајковић – Психолог
Марија Вејновић – Педагог
Јелена Трошић – Библиотекар


Школски одбор

Представници локалне заједнице
Игор Стогов – Председник
Марија Јовичић
Лука Тодоровић

Представници савета родитеља
Биљана Илијашевић
Снежана Миловановић
Слађана Петровић

Представници колектива
Биљана Вишњић
Наташа Јаредић
Јелена Палавестрић


Техничко особље

Домар
Часлав Пауновић

Сервирка
Виторка Цвејић

Спремачице
Драгана Јеринић
Весна Јовановић
Весна Перић
Милојка Радојевић
Ивана Станковић
Оливера Стоиљковић
Мирјана Филић
Весна Цветковић                                                                                                                                                            

Календар догађаја

Нове награде

Top