Јавне набавке

Јавне набавке

септембар 2017.

Јавна набавка мале вредности - услуга исхране ученика:

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке

РЕШЕЊЕ о именовању службеника за спровођење поступка јавне набавке

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

фебруар 2017.

обавештење о закљученом уговору 2-17

обавештење о закљученом уговору 1-17

Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:

позив за подношење понуде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Конкурсна документација

јануар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

позив за подношење понуда 01-17

ЈАВНА НАБАВКА – услуге, ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

измењена конкурсна документација за услугу физичко обезбеђење 01-17

Обавештење о закљученом уговору 01-17

Позив за подношење понуда 02-17

Конкурсна документација 02-17

Top