Библиотека

Библиотека

Библиотека је место у коме се чува лек за душу!

Библиотека ОШ “Франце Прешерн“ налази се у левом крилу школе, и јасно је уочљива из улазног хола.

Радно време библиотеке је од 9.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
У склопу библиотеке је читаоница са 22 читалачка места. Овај простор се користи за читање, учење, пробе, презентације, предавања итд. јер је опремљен савременом дигиталном технологијом.

Од 2010. године библиотека поседује програм за електронско вођење књига и задужења, па ученицима нису потребне чланске карте.

Поред обавезне школске лектире којом је библиотека опремљена, постоји и велики избор књига намењених ученицима и наставницима.
О посетама писаца, изложбама, предавањима, набавци нових књига и о свим активностима можете читати на сајту школске библиотеке

http://skolskabibliotekafp.weebly.com/

Читамо се!

Top