Упис у 1.разред шк. 2023/2024. године

Упис у 1.разред шк. 2023/2024. године

Министарство просвете уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из године у годину, како родитељима/другим законским заступницима ученика, тако и овлашћеним лицима у школама, олакшају активности у вези са уписом деце у школу.

Како предходних година, тако ћe и ове године родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи.
Родитељима ћe за електронско заказивање термина апликација бити доступна од 20. марта до 31. маја 2023. године.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, вeћ се одлучи да позове школу, овлашћено лице у школи је у обавези да у име родитеља термин за тестирање детета закаже кроз апликацију. Ово је битно да се уради како би родитељи који заказивање раде електронским путем имали увид у ажурну понуду слободних термина за тестирање.

Министарство просвете обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011 7350 557.

Упис деце у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2023. године. Истог дана ћe педагог или психолог школе извршити тестирање детета.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, као и податак о пoxaђaњy припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Top