Пробни завршни испит 2023.

Пробни завршни испит 2023.

Поштовани родитељи и ученици,
Пробни завршни испит биће одржан у школи по следећем распореду:
у петак, 24. марта 2023. године, у 12 часова, полагање теста из математике,
у суботу, 25. марта 2023. године, у 9 часова, полагање теста из српског/матерњег језика,
у суботу, 25. марта 2023. године, у 11.30 часова, полагање теста из биологије, географије, историје, физике или хемије у зависности од избора који су направили ученици
Ученици долазе у школу 45 минута пре почетка израде теста.
Решавање тестова траје 120 минута.
Пробни завршни испит одржаће се у школи, у групама ученика, не већим од 15. У петак ће часови трајати за ученике предметне наставе по 35 минута.
Дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ИЗАБРАНИ ПРЕДМЕТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
- сваки ученики мора имати по две плаве хемијске оловке;
- оба дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
Молим да се сви упознате са видео упутством за употребу обрасца 41 на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=DX4bZIIHh5E
Пробни завршни испит верна је симулација процеса завршног испита, где ученици и запослени пролазе кроз утврђене процедуре испита – време доласка, потребан прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго. Циљ организовања пробног завршног испита је и провера колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.
Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су испитни материјал који је достављен школама преко надлежних школских управа.
Покажимо своје знање.
Срећно полагање пробног завршног испита!
Директор
Биљана Благојевић

Top